revolution

Revoluție, Revelație sau o Soluție inteligentă de business?


Revoluție, Revelație sau o Soluție inteligentă de business?

Ne aflăm într-un moment-cheie – starea de bine pare să treacă la un nou nivel și să devină dintr-un simplu trend o prioritate în viață. Așa că nu este deloc de mirare că elementele wellness și fitness au devenit foarte importante și pentru industria hotelieră. Unii ar spune că este vorba despre o „revoluție”: până la urmă, piața de relaxare a explodat pur și simplu. Facilitățile well-ness ale unui hotel nu se mai reduc la o încăpere cu o saună și câteva aparate fitness, ci se extind acum la zone întregi de spa de George Bakopanos.

Ideea de „sală” (gym) sefolosește încă extensivatât în România, cât șiîn străinătate, cu toate că este unconcept învechit. Iar cei care auavut deja „revelația” relaxării știu că vi-itorul este strâns legat de wellness. Esteinteresant de analizat impactul pe careadăugarea unei zone wellness/fitness îlare asupra veniturilor totale încasate.Am trecut de mult de era în care inves-tițiile în segmentul fitness și spa erauconsiderate simple pierderi de bani. Ho-telierii viitorului au înțeles că accentul perelaxare a devenit esențial pentru clienți,la fel ca alte facilități precum WiFi-ul,calitatea somnului sau mâncarea. A dis-pune de o zonă de fitness & spa este unavantaj competitiv semnificativ de carecei care au avut inspirația să-l implemen-teze ar trebui să profite la maximum atâtîn prezent, cât și în viitor.

Bucharest și Ramada Bucharest Parc, olucrare în cadrul căreia am avut onoareade a lucra cot la cot cu domnul DanielBen-Yehuda. Acesta este un vizionar carea vrut să iasă din tipare și a luat deciziaînțeleaptă de a investi în facilități legatede starea de bine: „Ramada Plaza Bucha-rest și Ramada Bucharest Parc cuprindunele dintre cele mai apreciate facilitățide ospitalitate din oraș atât datorită am-plasamentului verde, situat în imediataapropiere a Parcului Herăstrău, cât șiprin prisma accesului facil la principaleleobiective turistice și de afaceri din Bucu-rești. Urmărind tendințele internaționaleși solicitările clienților noștri, am consi-derat oportună și binevenită deschidereaClubului Vitality. Prezența acestuia a fostimediat remarcată atât în recenzile clien-ților noștri, cât și în gradul de ocuparecare a crescut cu aproape 20%.”, consta-tă Daniel Ben-Yehuda, General ManagerRamada Plaza.Clubul Vitality este unul dintre cele mailui de ospitalitate deja existent, iar crește-rea poate fi dovedită de toate site-urile derezervări online și recenziile turistice încare evaluările au crescut semnificativ:„Feedback-ul pozitiv primit de la clienține motivează să menținem standardele lacel mai înalt nivel și pe viitor”, a comple-tat directorul general.În prezent, lucrez în paralel la mai multeproiecte autohtone de wellness și mă simtnorocos să fac parte din acestea în cali-tate de consultant. Este o reală plăcere săcontribui la conturarea unui nou începutîn România – era wellness. Schimbareaeste dificilă pentru mulți, iar investitoriitrebuie să se afle într-o căutare continuă aposibilităților de diferențiere față de com-petitori. Viitorul înseamnă wellness, iarpentru cei care îmbrățișează acest con-cept, următorii ani vor veni cu o multi-tudine de succese și soluții inovatoare debusiness.